Баластриера “Новоселци” се намира на около 15km югозападно от гр. Бургас в района на с. Константиново, общ. Камено. Разположена е източно от селото на около 1200m, непосредствено до брега на язовир “Мандра”.

Тук се произвеждат следните материали:

Фракция 4-20 mm(трошена) – БДС EN 12620

Фракция 4-20 mm(промита) – БДС EN 12620

Пясък за разтвори 0-2 mm – БДС EN 13139

Промит пясък 0-4 mm – БДС EN 12620

Ако имате въпроси относно дейността на фирмата, не се колебайте да се свържете с нас.