Кариера “Българово” се намира на 2,5 км северно от гр. Българово . От гр. Бургас отстои на 25 км, като се свързва с него по шосе и ж.п.линия. В административно отношение принадлежи към землището на гр. Българово, което е и най-близко разположеното населено място.

В кариерата се произвеждат следните материали:

Промит пясък 0-4 mm – БДС EN 12620

Фракция – 4-20 mm – БДС EN 12620

Фракция 31.5-50 mm – БДС EN 13450

Фракция 0-120 mm – БДС EN 13242

Фракция 40-120 mm – БДС EN 13242

Ако имате въпроси относно дейността на фирмата, не се колебайте да се свържете с нас.