Кариера “Горно Езерово” се намира на 3 км югозападно от кв. Горно Езерово. Разработената кариера е свързана с кв. Горно Езерово посредством асфалтов път. Кариерата разполага с две инсталации за производство на трошени каменни фракции.

В кариерата се произвеждат следните материали:

Фракция 4-20 mm – БДС EN 12620

Фракция 0-4 mm – БДС EN 12620

Фракция 20-80 mm – БДС EN 13242

Фракция 0-40 mm – БДС EN 13242

Фракция 0-80 mm – БДС EN 13242

Фракция 0-120 mm – БДС EN 13242

Фракция 40-120 mm – БДС EN 13242

Ако имате въпроси относно дейността на фирмата, не се колебайте да се свържете с нас.