Андела АД

Производител на инертни материали

За нас

В настоящия момент основен производител на инертни материали в Бургаски регион са “Андезит” ООД и “Андела” АД. Двете дружества осъществяват съвместно тази дейност, като първото е специализирано за добивни работи в експлоатираните находища и проучване на нови, а второто с преработка на взривената скална маса до крайни продукти. Изходните суровини се добиват от находищата на вулкански скали “Горно езерово”, “Българово” и “Галата”-Карнобат, а за производство на пясъци от плиоценския разсип на баластриера “Новоселци – 3” и кариера “Венец”.

Транспортни услуги

Дружеството разполага с товарни автомобили за извършване превози на насипни товари

Производство на фракции

Андела АД разполага с 5 (пет) производствени площадки за производство на различни видове инертни материали.

Новини

Ако имате въпроси относно дейността на фирмата, не се колебайте да се свържете с нас.